Sikkerhed er et vitalt element i arbejdet på blandt andet byggepladser, det maritime miljø og nattelivet. Det handler om at begrænse risikoen for, at uheldet indtræffer ved at tage de nødvendige foranstaltninger, og kunne reagere hensigtsmæssigt, hvis uheldet på trods af dette alligevel skulle ske.

Et sikkerhedskursus kan således hjælpe dig med at blive bedre rustet til at møde morgendagens udfordringer.

En række sikkerhedskurser er lovpligtige, inden du må varetage en bestemt funktion i en virksomhed, der opererer inden for en given branche. Det kan være et kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed, transport af farligt gods eller håndtering af forskellige typer af kemikalier. I denne kategori finder du både generelle sikkerhedskurser og mere målrettede, der henvender sig til dig med en specifik uddannelse eller funktion.

Alle kurser i sikkerhed varetages af erfarne instruktører og kursusledere, der formår at kombinere teori og øvelser med den nyeste viden og lovkrav på området. Dette er din garanti for, at du får det maksimale ud af kurset, der gør dig i stand til at løse din forestående opgave på sikker vis.

Sikkerhedskurser

Hvad får du ud af et sikkerhedskursus?

‘Safety first’ lyder rådet ofte, når der diskuteres i hvilken rækkefølge en opgave skal løses. Og det er ikke helt tosset at have et veludviklet blik for, hvordan man opnår den bedste sikkerhed på arbejdspladsen. Det blik får du fintunet og skarpstillet på et kursus om sikkerhed, og du vil efterfølgende være en afgørende faktor for færre ulykker og mindre risikobetonet adfærd i dit job.